در حال نمایش 6 نتیجه

محلول ضدعفونی کننده ابزار و سطوح دکونکس 36 اینتنسیو 1 لیتری

قیمت اصلی تومان۵۸۵.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵۲۶.۵۰۰ است.

محلول ضدعفونی کننده سطوح و ابزار دکونکس ۵۴ اسپور ساید 5 لیتری

قیمت اصلی تومان۹۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸۹۱.۰۰۰ است.

محلول ضدعفونی کننده سطوح و ابزار دکونکس سولارسپت 1 لیتری

قیمت اصلی تومان۳۷۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۳۳.۰۰۰ است.

محلول ضدعفونی کننده سطوح و ابزار دکونکس سولارسپت 5 لیتری

قیمت اصلی تومان۱.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱.۳۵۰.۰۰۰ است.

محلول ضدعفونی کننده سطوح ونتی سپت اف 1 لیتری

قیمت اصلی تومان۴۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳۶۰.۰۰۰ است.